رزرو نوبت درمانگاه

آندوسكوپي سينوس

جراحي با روش لاپاراسكوپي

بهره گيري از كادر پزشكي مجرب

پاراكلينيك هاي متنوع

بخش هاي ويژه

رزرو نوبت درمانگاهها

رزرو نوبت

دانلود اپليكيشن اندرويد نوبت دهي

دانلود

آخرين رويدادهاي بيمارستان

1399/02/01
تجليل از بازنشستگان
كل رويدادها
1398/11/28
جلسات مديريت بحران كرونا
كل رويدادها
1398/11/13
ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان مردم
كل رويدادها
بيمه هاي طرف قرارداد

تصاوير بيمارستان مردم

رزرو نوبت درمانگاهها

رزرو نوبت

دانلود اپليكيشن اندرويد نوبت دهي

دانلود

مسير دسترسي
شكايات، انتقادات، پيشنهادات و انتظارات

در صورت تمايل به پيگيري لطفا مشخصات خود را ثبت نماييد

پيام شما ارسال شد.با تشكر