رويدادهاي بيمارستان مردم

1398/06/20

دهه اول ماه محرم

مراسم پر فيض زيارت عاشورا در ماه محرم با استقبال پر شور كاركنان بيمارستان مردم برگزار گرديد

1398/05/12

روز جهاني تغذيه با شير مادر

گراميداشت روز جهاني تغذيه با شير مادر با حضور پرسنل درمان بيمارستان مردم برگزار گرديد

1398/04/23

جشن ميلاد امام رضا-عليه السلام

جشن ميلاد امام رضا -عليه السلام با حضور پرسنل بيمارستان برگزار گرديد