رويدادهاي بيمارستان مردم

1399/02/01

تجليل از بازنشستگان

به پاس زحمات ارزشمند تعدادي از بازنشستگان بيمارستان مردم، از آنها تجليل به عمل آمد.

1398/11/28

جلسات مديريت بحران كرونا

کمیته های مدیریت بحران کرونا از تاریخ چهارم اسفند ماه روزانه راس ساعت 7:30 صبح به ریاست دکترتقی زاده با حضور اعضای چارت بحران در سالن کنفرانس برگزار می گردد و شرح وظایف وتقسیم کار جهت انجام دستورالعمل ها به اعضا ابلاغ گردیده است . در این جلسات ضمن پیگیری دستورالعمل های ارسالی از معاونت درمان ، تمام اقدامات مورد نیازبررسی می گردد .ریاست بیمارستان همواره بر افزایش آگاهی و آموزش مستمر به پرسنل ، بیماران و مراجعین و نظارت مستقیم بر کلیه بخش ها و واحد ها تاکید می نمایند

1398/11/13

ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان مردم

ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان مردم در تایخ های 12 و 13 بهمن 98 انجام شد . از تمام زحمات معاونت درمان و تیم اعتبار بخشی دانشگاه شهید بهشتی و ارزیابان گرامی که در جهت پیشبرد اهداف بیمارستان رهنمود های بسیار ارزنده ای را ارائه دادند و پرسنل محترم بیمارستان که تمام تلاش خود را در این راستا نمودند کمال تشکرو قدر دانی را داریم. ریاست و تیم رهبری و مدیریت کیفیت بیمارستان مردم

1398/11/02

جلسه ليدرشيپ

جلسه ليدرشيپ با حضور رياست بيمارستان و مسئولين واحدها برگزار گرديد. در اين مراسم از پرسنل نمونه دي ماه و بازنشستگان تقدير به عمل آمد.

1398/10/25

برگزاري كلاس آموزشي تغذيه سالم

كلاس آموزشي تغذيه سالم با حضور پرسنل بيمارستان مردم برگزار گرديد.

1398/10/11

جشن ميلاد حضرت زينب(س) - روز پرستار

برگزاري جشن ميلاد حضرت زينب(س) - روز پرستار و تقدير از پرستاران نمونه بيمارستان

1398/09/25

جشن تولد متولدين آذر ماه

برگزاري جشن تولد متولدين آذر ماه پرسنل بيمارستان مردم

1398/08/26

جشن شكوفه هاي نارس

برگزاري جشن شكوفه هاي نارس در بيمارستان مردم

1398/05/12

روز جهاني تغذيه با شير مادر

گراميداشت روز جهاني تغذيه با شير مادر با حضور پرسنل درمان بيمارستان مردم برگزار گرديد