‌‌برگزاری مجمع سهامداران بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم، مجمع سهامداران بیمارستان با حضور مدیر عامل هلدینگ سلامت پایا سینا، مدیر عامل بیمارستان مردم و جمعی از سهامداران در سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار گردید.