‌‌برگزاری مجمع سهامداران بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم، مجمع سهامداران بیمارستان با حضور مدیر عامل هلدینگ سلامت پایا سینا، مدیر عامل بیمارستان مردم و جمعی از سهامداران در سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار گردید.

مراسم گرامیداشت روز پزشک

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم مراسم گرامیداشت روز پزشک با حضور پزشکان و مدیران ارشد بیمارستان و هلدینگ سلامت پایا سینا در سالن کنفرانس حوزه مدیریت برگزار گردید. در این مراسم با اهدای هدایایی از زحمات پزشکان حاضر تقدیر بعمل آمد.

برگزاری کمیته پایش و سنجش کیفیت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم، کمیته پایش و سنجش کیفیت جهت بررسی شاخص ها، چک لیست ها و برنامه عملیاتی بیمارستان با حضور مسئولین برگزار گردید. در هنگام برگزاری جلسه، آموزش نرم افزار سنجاب نیز هزمان با بررسی موارد فوق صورت گرفت.

برگزاری کمیته ارتقاء اورژانس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم، کمیته ارتقاء اورژانس با حضور رئیس جدید اورژانس دکتر عبدالحسینی برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر عبدالحسینی از اضافه شدن 4 پزشک طب اورژانس در کادر جدید خبر داد، در ادامه جلسه بررسی و تحلیل شاخص های اورژانس، مسائل مرتبط با اورژانس و تدوین برنامه بهبود کیفیت در جهت […]

برگزاری کلاس آموزش گازهای طبیعی

به گزارش روابط عمومـی بیمارستـان مـردم، کلاس آموزش گازهای طبیعی توسط مهندس حقیقت مسئول فنی و مهندسی بیمارستان برای کمک بهیـاران بخش های مختلف، واحد تجهیزات پزشکی و واحد تاسیسات بیمارستان برگزار گردید.

عیادت مدیران شهرداری از مادران سیده در بیمارستان مردم

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم جمعی از مدیران شهرداری منطقه 14 به مناسبت عید غدیر در بیمارستان مردم حضور یافتند و ضمن عیادت از بیماران سیده بستری در بخش های مختلف بیمارستان به رسم یادبود هدایای تقدیم این عزیزان و پرسنل سید و سیده بیمارستان کردند. 

بازدید مدیران بیمارستان از اتاق عمل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم، مدیران بیمارستان از اتاق های عمل بازدید بعمل آوردند و دکتر مایلی مدیر عامل بیمارستان به نکاتی جهت بهبود شرایط و خدمت رسانی به بیماران را برای پرسنل اتاق عمل مطرح کردند.