مردمی شوید – کارشناس بیهوشی

به تیم بیهوشی بیمارستان مردم بپيونديد. جهت تكميل فرم استخدام و ارسال مدارك از لينك زير استفاده كنيد. فرم استخدام