تخصصی و فوق تخصصی زنان و زايمان مردم با برخورداری از دو اتاق جهت انجام انواع پروسیجرها و داشتن پزشکان متخصص و فوق تخصص زنان و زایمان و نازایی ضمن ویزیت بیماران خدماتی از قبیل پاپ اسمیر فریز کردن، برداشتن پولیپ های کوچک و خارج کردن IUD و آموزش مادران باردار و خدمات دوران بارداری ارائه می نماید.