کلینیک داخلی و گوارش تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان مردم با حضور فوق تخصص گوارش، ضمن ارائه خدمات به بیماران، خدمت آندوسکوپی ارائه می نماید.

خدمات سرپایی قابل ارائه در این کلینیک به شرح زیر می باشد:

  • آندوسکوپی