کلینیک گوش، حلق وبینی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مردم با داشتن پزشکان متخصص و فوق تخصص ضمن ویزیت بیماران و مراجعین خدمات زير را ارائه می نماید.

  • شستشوي گوش
  • خارج كردن جسم خارجي