کلینیک قلب بیمارستان مردم در فضایی بسیار آرام و مناسب و برخوردار از تجهیزات پشتیبانی لازم، و داشتن پزشکان متخصص و فوق تخصص قلب و پرستاران مجرب و ماهر و تجهیزاتی همچون ECG، اکوکاردیوگرام قلب، تست ورزش و هولتر ECG و فشار آماده ارائه خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی به بیماران و مراجعین می باشد.