گروه پزشكي برزويه وابسته به بنياد مستضعفان، با پيشينه اي طولاني در ارائه خدمات درماني و بهداشتي به مردم به خصوص اقشار فرو دست جامعه كوشيده است تا به وظيفه و رسالت خطير خود در حوزه سلامت عمل كند و بر اين مبنا با استفاده از مجرب ترين و دلسوزترين پزشكان، پرستاران و ساير عوامل دست اندركار، گامي هر چند كوچك در اين عرصه مهم و حياتي بر دارد. مراكز درماني و بهداشتي اين گروه عمدتا در مناطقي قرار گرفته كه اقشار آسيب پذير و كم درآمد بتوانند به راحتي و با تعرفه هاي مناسب از خدمات آن بهره مند شوند. گروه پزشكي برزويه در تاريخ دوم ارديبهشت ماه سال 1346 با هدف تاسيس پلي كلينيك در خيابان كرمان تهران خدمات خود را آغاز نمود. بيمارستان مردم در سال 1346 توسط دكتر بهادري به عنوان پلي كلينيك تاسيس شد، بعد از انقلاب اسلامي به ويژه در چند سال اخير ضمن بازسازي و تجهيز اين بيمارستان، درمانگاه هاي تخصصي و فوق تخصصي زيادي به تدريج در آن داير شد و در سال 1390 با راه اندازي بخش هاي ويژه از جمله ICU ، NICU و CCU با تجهيزات مدرن و داشتن پزشكان فوق تخصص و متخصص قلب به يكي از بيمارستان هاي مهم تهران به لحاظ تنوع ارائه خدمات تبديل شد.