گروه پزشكی برزويه (بيمارستان مردم) در نظر دارد داروخانه بستری و سرپايی بيمارستان مردم (اجاره داروخانه) را از طريق مزايده عمومی واگذار نمايد:

متقاضیان شركت در مزايده جهت خريد اسناد مزايده می توانند با در دست داشتن رسيد بانكی مبنی بر واريز مبلغ 3،000،000 ريال به  شماره حساب 36181610653531 يا شماره شبا 960590036181601065353001 IR نزد بانک سينا  شعبه پيروزی به نام گروه پزشکی برزویه (بیمارستان مردم) از تاريخ انتشار اين آگهي تا تاریخ 1402/03/27 در اوقات اداری (7 الی 14) جهت اخذ اسناد مزایده به واحد امور قراردادها به نشانی: تهران  – خيابان پيروزی – خيابان شكوفه – ميدان كلانتری –خيابان كرمان –واحد امور قراردادها مراجعه فرمايند.

متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن:  25-33795823-021  داخلي 312 تماس حاصل نمايند.