شنوایی سنجی

وجود واحد شنوايی سنجی به متخصصين محترم گوش و حلق و بينی كمك می كند تا كليه پروسيجرهای درمانی مربوط به مراجعين محترم را در اين بخش انجام دهند .این بخش جهت سهولت دسترسی مراجعین و بیماران در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است.

خیابان شکوفـه، خیابان کـرمان

تهران ، میدان شهدا

۰۲۱-۳۳۳۴۵۴۱۱

۰۲۱-۳۳۳۴۰۶۳۱ ۰۲۱-۳۳۷۹۵۸۲۳

021-38916

نوبت دهی تلفنی

ساعات کار

همه روزه : 8:00 - 24:00