رسالت و چشم انداز

رسالت بیمارستان مردم (MISSION)

این بیمارستان به عنوان یک مرکز تشخیصی و درمانی با مشارکت کارکنان متعهد و متخصص، خدمات درمانی خود را بر مبنای موازین بهداشت و درمان کشور با رعایت اصول زیر دنبال می نماید:

  • ارتقاء سطح سلامت و آگاهی گیرندگان خدمت
  • ارائه خدمات درمانی بهینه با رعایت اصول اخلاق پزشکی برای بیماران و مراجعین

دورنما (VISION)

ما برانیم تا در راستای اجرای سیاست های کلی نظام سلامت به عنوان انتخاب نخست بیماران و پزشکان در بین بیمارستان های خصوصی جنوب و شرق تهران بوده و در حوزه های تشخیص و درمانی پیشرو و نمونه باشیم.

ارزش ها

  • حفظ کرامت و ارزش های انسانی و اخلاق حرفه ای در پرتو تعالیم الهی
  • تاکید بر آموزش و ارائه بستری مطلوب جهت کمک به حفظ سلامت بیماران، پزشکان، کارکنان و مراجعین
  • اهتمام به شایسته سالاری، عدالت محوری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال مددجویان و کارکنان و مسئولین
  • توجه به ملاحظات زیست محیطی

خیابان شکوفـه، خیابان کـرمان

تهران ، میدان شهدا

۰۲۱-۳۳۳۴۵۴۱۱

۰۲۱-۳۳۳۴۰۶۳۱ ۰۲۱-۳۳۷۹۵۸۲۳

021-38916

نوبت دهی تلفنی

ساعات کار

همه روزه : 8:00 - 24:00