تـهران، میدان شـهدا، خیابان شکوفـه،خیابان کـرمان، بیمارستـان مـردم


تماس با ما

۰۲۱-۳۳۳۴۰۶۳۱ | ۰۲۱-۳۳۷۹۵۸۲۳ | ۰۲۱-۳۳۳۴۵۴۱۱


فکس

۰۲۱-۳۳۳۳۶۶۹۸

جمعه
تعطیل
شنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
یکشنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دوشنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
سه شنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
چهارشنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
پنجشنبه
۸:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • پزشکان دوستانه
 • دفتر راحت
 • دندانپزشکی لیزری
 • دوستی خانوادگی
 • مکان مناسب
 • کمی به هیچ وقت صبر کنید
 • مشاوره رایگان
 • تضمین رضایت
 • دسترسی
 • تجهیزات مدرن
 • مواد با کیفیت بالا
 • دیجیتال ۳D X-Ray

مختصری از بیمارستان

گروه پزشکی برزويه وابسته به بنیاد علوی (بنیاد مستضعفان) با پيشينه ای طولانی در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به ساکنیـن شـرق تـهران كوشيده است تا به وظيفـه و رسالت خطيـر خود در حـوزه سـلامت عمل كند و بر اين مبنا با استفـاده از مجـرب تريـن و دلسوزترين پزشكان، پرستاران و ساير عوامل دست اندركار، گامی هر چند كوچك در اين عرصه مهم و حياتی بر دارد.