بخش فوق تخصصی گوارش و آندوسکوپی بیمارستان مردم با برخورداری از پزشکان توانا و کادر مجرب با بهترین تجهیزات مدرن پزشکی آماده ارائه خدمات درمانی و چکاپ گوارش می باشد. این بخش جهت سهولت دسترسی مراجعین و بیماران در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است.