اتاق عمل

تلفن داخلي | اتاق عمل بيمارستان : ۲۶۴ – ۲۶۳
اتاق عمل

اتاق عمل بيمارستان مردم

اتاق عمل بيمارستان مردم داراي سه اتاق، مجهز به دستگاههاي فيكو، ميكروسكوپ چشمي، ENT، دستگاه لاپاراسكوپي، آندوسكوپي، سنگ شكن، نور سرد و مجهز به بروز ترين دستگاه هاي بيهوشي مي باشد. بيشترين اعمال جراحي شامل جراحي هاي زنان (سزارين، سيستوسل ركتوسل، هيستركتومي و..)عمل هاي چشم مانند (كاتاراكت، بلفارو و …) اعمال اورولوژي (TUL ,TUR-P دبل جي گذاري و …) گوش حلق بيني (سپتو، لوزه و …) و مغز و اعصاب و اورتوپدي و … ؛ مي باشد. اتاق عمل به صورت شبانه روزي فعال بوده و اعمال اورژانسي در اولويت اين مركز قرار دارد.

خیابان شکوفـه، خیابان کـرمان

تهران ، میدان شهدا

۰۲۱-۳۳۳۴۵۴۱۱

۰۲۱-۳۳۳۴۰۶۳۱ ۰۲۱-۳۳۷۹۵۸۲۳

021-38916

نوبت دهی تلفنی

ساعات کار

همه روزه : 8:00 - 24:00