آزمايشگاه بيمارستان مردم با در اختيار داشتن تجهيزات پيشرفته و بهره‌مندی از تکنولوژیست‌های كار آزموده، خدمات وسيعی را در زمینه انجام انواع آزمایش‌های تشخیصی و پاتولوژيك ارائه می‌دهد.

آزمايشگاه بيمارستان مردم به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به بيماران می‌باشد.

اين بخش جهت سهولت دسترسی مراجعین و بیماران در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است.