اين بخش با بهره مندی از دستگاه های ثابت و پرتابل و با كادر پزشكی متخصص و مجرب آماده ارائه كليه خدمات سونوگرافی و اينترونشن تحت گايد می باشد. این بخش جهت سهولت دسترسی مراجعین و بیماران در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است.