تعرفه های درمانی

مراجعین محترم هزینه ها به صورت تقریبی می باشد و با توجه به شرایط بالینی بیمار، صلاحدید پزشک، اقدامات درمانی مورد نیاز بیمار و یا تعهدات بیمه تکمیلی شما احتمال تغییر هزینه ها وجود دارد.
ردیف کالیفرنیا جراحی K نام عمل جراحی نرخ ۱۴۰۲ بیمه نیروهای مسلح دو بیمه ای نرخ سال ۱۴۰۲ آزاد توضیحات
۱ ۵۰۱۷۹۵ ۱۰ کورتاژ تشخیصی ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ سونوگرافي آندومتر زير ۱ ماه
۲ ۵۰۲۱۸۵ ۱۳ كورتاژ تخليه اي (با جراحي ) ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ سونوگرافي جنين مرده زير ۱ ماه
۳ ۵۰۲۱۹۰ ۱۹ كورتاژ تخليه اي ( با دارو ) ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ سونوگرافي جنين مرده زير ۱ ماه
۴ ۵۰۲۱۵۵ ۵۰ زايمان طبيعي گلوبال+ هزينه هاي متفرقه ۷۰،۰۰۰،۰۰۰

تا

۸۰،۰۰۰،۰۰۰

۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰

تا

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۸۰،۰۰۰،۰۰۰

تا

۹۰،۰۰۰،۰۰۰

سقف بيمه تكميلي بيشتر از ۶ ميليون تومان
۵ ۵۰۲۱۸۰ ۶۴ زايمان طبيعي پس از سزارين ( VBAC ) ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰

تا

۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰

۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰

تا

۱۵،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰

تا

۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰

سقف بيمه تكميلي بيشتر از ۷ ميليون تومان
۶ ۵۰۲۱۵۷ ۵۰ زايمان بي درد با بيهوشي ( آنتونكس ) ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰

تا

۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰

۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰

تا

۱۵،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰

تا

۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰

سقف بيمه تكميلي بيشتر از ۷ ميليون تومان
۷ ۵۰۲۱۷۰ ۴۰ سزارين ( نخست ) در صورت تاييد بيمه ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰

تا

۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰

۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰

تا

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰

تا

۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰

سقف بيمه تكميلي بيشتر از ۸ ميليون تومان
۸ ۵۰۲۱۷۰ ۴۰ سزارين ( تكراري ) ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰

تا

۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰

۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰

تا

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰

تا

۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰

سقف بيمه تكميلي بيشتر از ۸ ميليون تومان
۹ ۵۰۲۱۷۰ ۴۰ سزارين ( دوقلو ) ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰

تا

۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰

۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰

تا

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰

تا

۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰

سقف بيمه تكميلي بيشتر از ۸ ميليون تومان
۱۰ ۵۰۱۹۷۵ ۳۷ آزادسازي چسبندگي ها همراه با سزارين يا ساير جراحي ها ۰ ۰ ۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰

خیابان شکوفـه، خیابان کـرمان

تهران ، میدان شهدا

۰۲۱-۳۳۳۴۵۴۱۱

۰۲۱-۳۳۳۴۰۶۳۱ ۰۲۱-۳۳۷۹۵۸۲۳

021-38916

نوبت دهی تلفنی

ساعات کار

همه روزه : 8:00 - 24:00