بازدید بازرسان وزارت بهداشت

بازدید بازرسان وزارت بهداشت از بیمارستان مردم در روز سه شنبه مورخ ۷ تیرماه ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم در روز سه شنبه مورخ ۷ تیرماه ۱۴۰۲ بازرسان اعتبار بخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور بررسی عملکرد این بیمارستان در خصوص رعایت استانداردها و بررسی کیفیت خدمات قابل ارائه با حضور مسئولین از این مرکز بازدید نمودند و در پایان نقاط قوت و ضعف های دیده شده را درجلسه ای به مدیر عامل بیمارستان، تیم رهبری و مدیر کیفیت مرکز ارائه نمودند.

خیابان شکوفـه، خیابان کـرمان

تهران ، میدان شهدا

۰۲۱-۳۳۳۴۵۴۱۱

۰۲۱-۳۳۳۴۰۶۳۱ ۰۲۱-۳۳۷۹۵۸۲۳

021-38916

نوبت دهی تلفنی

ساعات کار

همه روزه : 8:00 - 24:00