برگزاری کمیته پایش و سنجش کیفیت

برگزاری کمیته پایش و سنجش کیفیت جهت بررسی شاخص ها، چک لیست ها و برنامه عملیاتی بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم، کمیته پایش و سنجش کیفیت جهت بررسی شاخص ها، چک لیست ها و برنامه عملیاتی بیمارستان با حضور مسئولین برگزار گردید. در هنگام برگزاری جلسه، آموزش نرم افزار سنجاب نیز هزمان با بررسی موارد فوق صورت گرفت.

خیابان شکوفـه، خیابان کـرمان

تهران ، میدان شهدا

۰۲۱-۳۳۳۴۵۴۱۱

۰۲۱-۳۳۳۴۰۶۳۱ ۰۲۱-۳۳۷۹۵۸۲۳

021-38916

نوبت دهی تلفنی

ساعات کار

همه روزه : 8:00 - 24:00